Adda Bilisummaa Oromoo Yeroo Ammaa

Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Hariiroo ummattoota Kuush biroofi Oromoo Obbo Alamaayyoo Hayilee tiin. Ummata gidiraa akkasii keessa. Kaayyoon barruu kanaa: “ergii motummaan Oromoo diigamee egalee haala akkamiin akka waggoota shantamaa ol (50 >) qabsoon bilisummaa Oromoo hirmaannaa uummata Oromoon geggefamaa jiru gabaabsee ibsuudhaan booda sadarkaalee guddina jaarmiyolee qabsicha hooggananii agarsiisuuf. [1] The Oromo Liberation Front (Oromo: Adda Bilisummaa Oromoo or ABO), or OLF, is an organization established in 1973 by Oromo nationalists to promote self-determination for the Oromo people against "Abyssinian [Ethiopian] colonial rule". Bifa kanaan Oromiyaan waggoota 130f boojiamtee bitamte. Hiikaa haaraya kana maxxanfachuun keenyas kan akeeku, qabsoo hogganummaa Adda Bilisummaa Oromoo jalatti geggeeffamaa har’a gahe haaluu keenya akka hin taane hubachiisuu feena. View all posts by Bonsa Post navigation. uummichi Ministeeraa Doktor Abiy Ahmed fi Pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa biyyicha bubbeedhaan fudhatani, garuu hojmaneetu isaan eeggata: uummati Oromoo gaaffilee bara 2014 irraa kaasanii gaafachaa turaniif deebii barbaadu. barreeffama kana keessatti seenaa ummata oromoo kan yeroo dheeraa dura turee fii haala yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa keessatti argamu irratti iccitiwwan jiran hunda saaxiluudhan hojjachaa kan jiru yommuu ta'u biyya keessas ta'ee biyyota alaa keessaa miseensota baayyee kan qabuu fii odeeffannoo haqaa irratti qulqullinaan hojjachaa akka jiruu. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Silaa tokko tokko yeroo dabarsee gaafa liqimsetti xalayaa akka ammaa kana barreessuun beekkamaa dha. Kana yeroo jennu, wareegamni uummanni keenya kaffalu kamuu galiin isaa bilisummaa uummata Oromoo ta'uu qaba jennee amanna. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin rakkinoonti jiran hundi furmaata waaraa akka argataniif waan isa irraa eegamu hunda kan godhu tahuu mirkaneessina. Taaddasaa Birruu Oromoota baayyee biratti akka abbaa sabboonummaa Oromoo kan ammayyatti ilaallama. Sillaasee waliin wallolaa ture, Oromoota Raayyaa cabsuuf waraana yeroo adda addaa itti bobbaafame, tokkummaa Oromoo. Baqattoonni kun sababaa adda addaatiin akka Itiyoophiyaa irraa ba’an kan dubbatu – gabaasaan kun, gariin isaanii, mormii barattootaan biyyattii keessatti jalqabame wajjiin haala wal-qabateen, akkasumas “miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti” shakkii jedhuun mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhamuu isanii himantan – jedha. Walumaagalatti, yeroo ammaa, yeroo qabsoon ummata Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo. Adda Bilisummaa Oromoo - Tokkoome. pdf - Gaafa: 07-12-2011 Date: ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Addi Bilisummaa Oromoo Walqixxummaa fi Kabajaa Amantiilee Hundumaa Ni tiksa Oromoo. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. Sirnii Adda Bilisummaa Ummata Tigraay/Adda Dimokraasummaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa(TLPF/EPRDF) Itoophiyaa bitaa jiru bulchiinsa isaa umrii bittaa raawwatetti lubbuu horuudhaaf yaalii dhabarraa isa hin oolchinetti. Qondaallii Olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Kennasaa Ayaanaa mana hidhaa keessatti akka malee dhukkubsachaa jiraachuun dhagahame. March 25, 2016 · Yeroo ammaa kana magaalattii keessa galgala galgala bayanii galuun yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Akeekni ammaan booda qabsoofnuuf milkiiwwan hanga ammaa galmaawan irratti ijaaruudhaan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonaa haaraya saaquu dha. Haayilee Fidaa tolche ofitti fudhachuun, bara 1974 – 1991, diree bilisoome keessatti ittin hojjechuun bara 1991 irraa. Yeroo qoqobbii kana keessa kan si dubbisuu dhufan maatii tokko qofa filachuu dandeessa. Zoonii Lixa Arsii, Ona Gadabasaasaa Keessaa namoota diddaa Hawaasni Musliimaa Mootummaa irratti kaaseen walqabatee gaafa Ebla 27,2012 tti hidhamanii yeroo ammaa kana Mana Murtii Ona Gadabasaasaatti beellamarra jiran. Walgahii kana irrattis dhimmotni fardiin adda addaa dhihaatanii irratti mari'atamuudhaan tarkaanfiileen fudhatamuu qabanis. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Australia. Kun ammallee ittuma jira. Ilmaan Oromoo tooftaa diinaa kana cabsuuf qabsoo guddaa taasisanii jiru. (Finfinnee, Eebla 28/2019) Qeerroon Bilisummaa oromoo haala yeroo irratti marii godhuun akka armaan gadiin ibsa baasuun xumure. Injifannoo Ummata Bal’aaf ! Adda Bilisummaa Oromoo Gurraandhala 14, 2020. ABO yeroo hundaa galata qaba: sababaa qubee afaan Oromoo Dr. (Finfinnee, Eebla 28/2019) Qeerroon Bilisummaa oromoo haala yeroo irratti marii godhuun akka armaan gadiin ibsa baasuun xumure. Hanga ammaa murna shanee irraa kana hin agarru, fuula duras tahuuf hin deemu. Ammas qabsoon Adda Bilisummaa oromoon dursamu hanga galma gahutti nuyi Qeerroon Bilisummaa Oromoo kan yeroo kamuu caalaa wal utubnee qabsoo hadhooftuu gaggeessuun hidhaa fi ajjeechaa yeroo ammaa sirna kanaan nurratti gaggeeffamaa jiru dura dhaabbannee falmachuun dirqama jennee amanna. HAALA OROMIYAAN YEROO AMMA KEESSA JIRTU KFO NI YAADDEESSAA IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti waliit bu’iinsa Raayyaan…. Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020. Kanaafuu ergaan tarkaanfii ammaa kun qondaalota Dh. ILAALCHA: Haala Yeroo Irratti Qondaalaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawit Abdataa waliin. 2008, 08:29pm Gaafiif deebisaa Raadioo jerman jenaraal Kamaal galchuu waliin taasise. Gootowwan ilmaan Oromoo bilisummaa saba isaaniif jecha baatii adda addaa keessa, guyyaa adda adda keessatti kufan galmee seenaa irra jiru. Erga Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti waamanii, Tiim Lammaan sochii hawaasaas deggeraa karaa ittiin aangoo of harka turfatan irratti hojjechaa jiru. Ibsa ABO የእንኳን ደስ ኣላችሁ መልዕክት ለሲዳማ ሕዝብ ! Murtii fi Kutannoolee Walgahii Gumii Sabaa 2ffaa ABO (Bitootessa 18, 2020) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16. Hoggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo godina Oromiyaa adda addaa biyyaa. Uummanni Oromoos dhaaba kana ni jaalata, ni kabaja, yeroo ammaa kanatti. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. 5 of 5 stars. Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO)n mooraa diinaa kana erga dhuunfateen booda, AK47 13, matarayasii 1, rasaasota gosa adda addaa 1300 olii fi miyoota waraanaa adda addaa booji’ee jira. Jeneraala Kamaal Galchuu hogganaa waraanaa Itoophiyaa kan duraanii yoo ta'u boodarra ABOtti makamuun qabsoo geggeessa jira. Peejiin kun kan Oromoonni quuqamaa fi hawwii biyya isaaniitiif qaban ittiin wol qunnaman dha. org Barattoota Oromoo Yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa ari’aman A) Yuunivarsiitii Haramaayaa [SBO – AMAJJII 13,2020] Barattootni Oromoo Yunversitii Haramaayaa irraa ari’amanii fi hidhamanii dararamaa turan 60n yeroo ammaa bakka bultii fi waan nyaatan dhabanii Waajjira ABO Gullallee dhufanii jiru sa’aa ammaa kana. comYAADANNOO GUYYAA GOOTOTA OROMOOEbla 15, 2013Yaadannoon gootota qabsoo bilisummaa Oromoof osoo qabsawanii wareegamani kan barbaachiseef waan aadeeffatame qofaaf osoo hin taane guyyaa kana seenaa qabsoo dheeraa ummatni Oromoo of dandamachiisuuf geggeesaa jiru kabajaa fi boona guddaan kan itti yaadannu dha. Media/News Company. Kanaas haa ta’u saanas kaayyoon gaggeeffama jiru gaaffii ilmaan oromoo yeroo dheeraaf irratti warregamaanifi warregama jiraan akkasumaas mirga hiree murteeffanafi bilisummaa gonfachuudha. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Ummata Oromoo mirgi isaa sarbamaa jiruuf sagalee ta’uun addunyaa hubachisee. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. adda bilisummaa oromoo!!! has 95,493 members. pdf - Gaafa: 07-12-2011 Date: ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Addi Bilisummaa Oromoo Walqixxummaa fi Kabajaa Amantiilee Hundumaa Ni tiksa Safuu fi Safeeffannaan Gurmuu Oromoo fi Dhaaba Oromoo Diiguuu. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi’uu hin dandeenye irra gayamee jira. Oromo Music Recent Posts. Yeroo ammaa haalli hamaan ummanni keenya biyya isaa Oromiyaa keessatti mudachaa jiru himamee kan hin dhumne tahuus haala sukaneessa akka tahe beekamaa dha. Seenaa Duubaa. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf dhiyeeffama. Afaan Oromoo sadarkaa bara ammaa kana irra jiruun kan ga`ee, qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1973 irraa eegalee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo (ABO) hogganee dha. Arra ammoo walii galtee fi tokkoomuun jaarmayoota keenyaa ummata Oromoo kan gamchiisu yoo tahu, diinottii fi warreen farra QBO tahan akka gaddisiisu beekamaadha. Dhiittaan mirga dhala namaa fi yakkootni adda addaa EPRDF waggoota 27 dabraniif Ummatoota irratti dalagaa bahe gocha shoororkeessummaa akka tahe kan Addi Bilisummaa Oromoo fi qaamotni gara garaa ibsaa turanitti dabalee yeroo ammaa Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Erga Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti waamanii, Tiim Lammaan sochii hawaasaas deggeraa karaa ittiin aangoo of harka turfatan irratti hojjechaa jiru. Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Haala Siyaasaa Itoophiyaa Keessaa kan Yeroo ammaa Irratti Ibsa Waloo Paartii Adda Bilisummaa Affaari fi Adda Bilisummaa Oromoo. org Barattoota Oromoo Yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa ari’aman A) Yuunivarsiitii Haramaayaa [SBO – AMAJJII 13,2020] Barattootni Oromoo Yunversitii Haramaayaa irraa ari’amanii fi hidhamanii dararamaa turan 60n yeroo ammaa bakka bultii fi waan nyaatan dhabanii Waajjira ABO Gullallee dhufanii jiru sa’aa ammaa kana. Taaddasaa Birruu Oromoota baayyee biratti akka abbaa sabboonummaa Oromoo kan ammayyatti ilaallama. Sillaasee waliin wallolaa ture, Oromoota Raayyaa cabsuuf waraana yeroo adda addaa itti bobbaafame, tokkummaa Oromoo. com [SBO - Waxabajjii 13,2020] Ajjechaa Waxabajjii 08,2020 halkan Godina Baalee magaalaa Diinshoo keessatti waraanni mootummaa Itophiyaa kan humna addaa Oromiyaa jedhamuun dargaggoo Saadiq H/Ibroo irratti fudhatameen walqabatee gaaffiin ummatni kaase sirnaan waan hin deebi'inii fi dhimmi ajjechaa nama kanaa xumura seeraa waan hin. FINFINNEE — Addi Bilisummaa Oromoo har'a dhimmoota yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atam irratti miidiyaaleef ibsa kennee jira. Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. Ilmaan Oromoo tooftaa diinaa kana cabsuuf qabsoo guddaa taasisanii jiru. (Bilisummaa, 6 Caamsaa 2014) kolleejjiin Barnootaa Barsiisootaa bulee horaa fi Adoolaa Kadhimmaattoonii baraattootaa barnootaa diduudhaa manaa isaaniittii hafaanifu. Title: Ibsa ABO Amajjii 23, 2012. Garuu akka yeroo kashlabbootaan waliin atakaaroof hin qabne ammo beekkamaa dha. Kan nuti ittiin of ibsinu qomoo, amantii yokan aadaa osoo hin taanee bilisummaa, demokirasii. Arra ammoo walii galtee fi tokkoomuun jaarmayoota keenyaa ummata Oromoo kan gamchiisu yoo tahu, diinottii fi warreen farra QBO tahan akka gaddisiisu beekamaadha. March 25, 2016 · Yeroo ammaa kana magaalattii keessa galgala galgala bayanii galuun yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Kitaabni kun akkaataa Oromoon kibba Oromiyaa irraa gara kaabaatti godaane, seenaa jagnummaa Oromoon Raayyaa mootummoota Yahaannis 4, Minilik fi H. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo durfamu jalatti ummatni Oromoo bal'aan gabrummaa fi roorroo irra gahu of irraa qolachuuf erga qabsoo eegalee waggootni hedduun bu'aa bahii wal xaxaa keessa lufaa qabsaa'otni qabsoo sabaa gaggeessan nuffii fi dadhabbii tokko malee Qabsoo Bilisummaa Oromoo asiin gahaniiru. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. Murtiin bartoonni Oromoo “Zamachaa” of tuulummaan mormuun dabarsanis dammaqiinsi baratoota keenya sadarkaa guddaa qaqqabuu isaa mulisa. Kitaabni kun akkaataa Oromoon kibba Oromiyaa irraa gara kaabaatti godaane, seenaa jagnummaa Oromoon Raayyaa mootummoota Yahaannis 4, Minilik fi H. yeroo ammaa mirgi dhala namaa oromiyaa kessatti. To connect with Deggertoota Adda Bilisummaa Oromoo- ABO, join Facebook today. Haaluma kanaan adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo, haala gaanfa Afrikaa fi jijjirama addunyaa xiinxalee jira. Haala yeroo ammaa irratti hubannoo waldaa Hawaasa Oromoo magaalaa Wellington (New Zealand) fi waamicha Oromummaa. Osoo dheessuu fedhii qabaatee waggota afran bifa fokkisaa ta’een itti duulamaa ture kana keessa biyyaa baqate ture. Meles zenawi yeroo dheeraf haalli dhukkuba isaa qondaalota mootummaa wayyaanetiin dhokfamaa kan ture yeroo ammaa kana garuu du'uun isaa mirkaneeffamee jira. Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran. Yeroo ammaa kanattis barattoota Ebla 2014 keessa yakka dharaan. Australian biyya koolu-galtootaa ti. Dhugaa dha, wanti dagatamuu hin qabne uummata keenya kan naannoo Somaaleerraa buqifamaniif gargaarsi guddaan godhamee jira. Baqattoonni kun sababaa adda addaatiin akka Itiyoophiyaa irraa ba’an kan dubbatu – gabaasaan kun, gariin isaanii, mormii barattootaan biyyattii keessatti jalqabame wajjiin haala wal-qabateen, akkasumas “miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti” shakkii jedhuun mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhamuu isanii himantan – jedha. Tokkummaa Oromoo Jabeessaa hat 32. Sanaa asittis hoogganootaa fi miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, deggertootaa fi ummati Oromoo, qabsaawotni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaa gala sab-boontoti Oromoo xurree hoogganooti ABO gaafa duraa saaqan irra bu’anii mirga abbaa biyyummaa Oromoof osoo falmaa irra jiranii wareegaman kuma hedduutti lakka’amu. Fincilli eenyummaa Oromoo agarsiisee fi qabsoo ummata Oromoo boqonnaa haaraa seensise kun sadarkaa kanaan gahuuf marsaa fincilaa ammaa kana qofatti ilmaan Oromoo 800 ol tahan gatii lubbuu irratti baasuu irraa ti. Obbo Baqqalaan akka lakkoobsa Awurophaatti bara 1992, biyya isaanii keessa. Korri Gamtaa Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi akkasumas kan Hawaasaa Hagayya 6 hanga Hagayya 9tti Magaalalee Lakku (Minneapolis fi Saint Paul) keessatti geggeffamaa ture murti ejjennoo fi Kutannoolee dabarfatuun milkiin xumurame. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. Tokkummaa dhabuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo page 1 keessatti mumuldhachaa turuun isaa diinni keenya akka nurra bubbulu taasisee jira. ABOn akka maqaatti har’as sodaatamaa dha. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. 22000 débrarfumas  Frankfurt  Germany. Fincilli eenyummaa Oromoo agarsiisee fi qabsoo ummata Oromoo boqonnaa haaraa seensise kun sadarkaa kanaan gahuuf marsaa fincilaa ammaa kana qofatti ilmaan Oromoo 800 ol tahan gatii lubbuu irratti baasuu irraa ti. Akkasumas seena darbeefi haala yeroo ammaa odeeffannoo argate kan dabarsudhaa. Adda Bilisummaa Oromoo - Tokkoome. Hanga ammaa murna shanee irraa kana hin agarru, fuula duras tahuuf hin deemu. Garuu yeroo hedduu biyya alaa bayee deebi’uun isaa ni beekkama. Send Message. Seenaa Duubaa. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. Waraanni Bilisummaa Oromoo garuu qabsoo isaa kan itti fufe yoo ta’u bara 1976tti qaama Adda Bilisummaa Oromoo ta’e. Waldaa Hawaasa Oromoo Wellington, New Zealand | Caamsaa 29, 2014 Nuti Oromoonni biyya New Zealand magaalaa Wellington jiraannu biyyaa fi mirga umamaa sarbamuu ummata keenyaa irraa kan ka’e dararaan motummaa abbaa irree Ethiopia. Kumnilee du'u, kan hafeen si dhaabnaa, Du'arraa hin deebinuu, tarreerra dhabbanaa. Yeroo ammaa manneen barnootaa ol’aanoo (Universitiilee) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16 – 18, 2020 adeemsifate. yeroo ammaa mirgi dhala namaa oromiyaa kessatti. Qabsooftuu Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay yeroo ammaa daandiiwwan magaalaa Maqalee irratti akaayii gurguraa jiraatti. Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Gaaffii fi deebii Haayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo gaaxeexaa "Les nouvelles d'Addis" wajjiin goodhan. com [SBO - Waxabajjii 13,2020] Ajjechaa Waxabajjii 08,2020 halkan Godina Baalee magaalaa Diinshoo keessatti waraanni mootummaa Itophiyaa kan humna addaa Oromiyaa jedhamuun dargaggoo Saadiq H/Ibroo irratti fudhatameen walqabatee gaaffiin ummatni kaase sirnaan waan hin deebi'inii fi dhimmi ajjechaa nama kanaa xumura seeraa waan hin. Yeroo ammaa kanatti dhukkubsattee siree irraa ka’uu hanqattee akka jirtu kan gabaasan maddeen keenya artistooti Oromoo akka Adam Haarun, Kadiir Sa’id, Ali Shabbo, Halloo Daawwe, fa’aa waliin seenaa dheeraa kan qabdu artistiin kun akkamiin birmannaa lammii dhabdi?” jechuun lammiin gaafatanii jiru. Oromo Music Recent Posts. Kun hundi yakka qabsoo bilisummaa Oromoo ABOtiin durfamuu irratti raawátame tahuun isaa yaadannoo yeroo dhihoo ti. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo, (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, Gantoonni Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa Mooyyalee ciiftanii mandheewwan waraanaa diiguuf tattaafattan kaameraa Gumii keessa seentaniirtu!. Kana keessatti Bu’uraa qabsoo kan ta’e ABO ga’e gudda akka qabu beekuufi kaayyoo wareegamtoota ilmaan Oromoo dagachuun qabnu. Ibsa ABO የእንኳን ደስ ኣላችሁ መልዕክት ለሲዳማ ሕዝብ ! Murtii fi Kutannoolee Walgahii Gumii Sabaa 2ffaa ABO (Bitootessa 18, 2020) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16. Kanaanis yeroo ammaa dhibbeentaa 56 (56%) irra gahee jira. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Namni kamiyyuu yeroo yakkaan himatamee mirgooti isaa fi ittigaafatamni isaa murteeffamutti, qaama loogii irraa birmaduu ta'etti dhiyaatee sirrii, qajeeltoo fi wal-qixummaadhaan gaafatamuuf mirga ni qabaata. Namoota miiliyoona 7 fi kuma dhibba 4 fi kuma 31 fi 735 vaayrasichi yeroo ammaa irratti argamu keessa namoonni kumni 61 fi 387 wallaansa cimaa keessatti argamu. Qabsoon ABO dandamachiisuu, cimsuu, hirmaachisaafi dimokraatawaa taasisuuf jalqabame ittifufa Ibsa guutuu Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) irraa kenname September 19, 2020 5. TOKKUMMAAN HUMNA WAAN TA'EEF AMMAAN DURAS TOKKUMMAA DHABUUN KEENYA RAKKINA INNI NURRAAN GAHE HUBANNEE AMMAS AKKUMA KALEESSAA DIINAF JILBEEFFACHUU OTUU HIN TAANE WALIIF GALLEE BILISUMMAA KEENYA HAA GOONFANNU. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. Abiy Ahmed “Paarlaamaa” EPRDF dura dhaabbatee afaan isaatiin ragaa bahuu. Xiinxala Haala Qabatama Yeroo Ammaafi Sadarkaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo Irra Ga’e! Ummani Oromoo Saba /Nation/ gaafa Afrikaa keessatti guddaa fi akkasumas Afaan isaa Hausa fi Zuulutti aanee Afrikaa keessatti sadarkaa 3ffaa irratti kan argamuudha. Kana ammoo sochii qonnaan bultootni Oromoo yeroo ammaa godhaa jiran fakkeenya gaariidha. Deggertoota Adda Bilisummaa Oromoo- ABO. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. "Warri Adda Bilisummaa Oromoo hin barbaannee ,Adda Garbummaa Oromoo ijaarradhaa" Obbo Dhaqqabaa Waariyoo. Kitaabni kun akkaataa Oromoon kibba Oromiyaa irraa gara kaabaatti godaane, seenaa jagnummaa Oromoon Raayyaa mootummoota Yahaannis 4, Minilik fi H. Arra ammoo walii galtee fi tokkoomuun jaarmayoota keenyaa ummata Oromoo kan gamchiisu yoo tahu, diinottii fi warreen farra QBO tahan akka gaddisiisu beekamaadha. Sababa guddina magaalaatiini fi shiira adda ta`e mootummaa wayyaanee qopheessee kanaan dizaayiniin magaalaa Finfinnee bal`isuun hojii irra ola taanaan eenyummaan Oromoo yeroo kam iyyuu caala balaa irra bu`a. Baatiilee 11 dabraniif ammoo addatti Qeerroon Bilisummaa fakkii tahuun dungoo tahee qabsoo fuula dura furgaasuu keessatti dalagaa boonsaa fi seenaa qabeessa raawwatuu dalagaan itti jiruu. Ijoolleen umriin isaanii 12 gadi tahe lakoysa maatii si dubbisuu dhufan keessatti hin lakayaman. For new info subscribe our channel! odeeffannoo waayitaawaaf channel keenya ''subscribe' godhaa! galatoomaa saba keenya!. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. Iddoo adda addattii immoo gaaffileen bu’uuralee misoomaa ummata biraatiis tahee miseensoota Caffee biraa baldhinaan ka’aa akka jiru ni beekkama. Wanta yeroo ammaa QBO keessatti godhame ykn mul'ate kan adda isa godhu garuu, waggota afurtama booda kaayyoo Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) ittin ijaarame fi qabsaa'uuf, jijjiiranii; jiraachuu jaarmayaa jaalatamaa fi abdatamaa kanaallee gaafii keessa galchuu dha. Isaan keessaa: § Mirgi hiree murteffannaa Ummata Oromoo haa Kabajamu!! § Abbaan biyyummaa Oromoo haa Kabajamu!! § ABOn Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti !. Murni Wayyaanee kan yeroo ammaa Impaayera Itoophiyaa bulchu beekkamtii maqaa biyya Oromoo (Oromiyaa) dabalatee mirgoota afaan, aadaa fi seenaa ofiitiin hojjechuu, ittiin of ibsuu fi kunuunfachuu kan heera ofii keessa kaawwate jaallatee fi itti amanee osoo hin taane, wareegama ilmaan Oromoon kan argamanii dha. Ilmaan Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru osoo hin daangessin namni hedduu gahee isaa bahaa, Afaan kana Afaan Hojii dhaabbata facebook gochuuf tattaaffiin cimaan godhameera. Akka nama gatii qabaatee irraa haasawn wahitti ol hiixachuu dhiisaa – teessan dhumatte. Baqattoonni kun sababaa adda addaatiin akka Itiyoophiyaa irraa ba’an kan dubbatu – gabaasaan kun, gariin isaanii, mormii barattootaan biyyattii keessatti jalqabame wajjiin haala wal-qabateen, akkasumas “miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti” shakkii jedhuun mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhamuu isanii himantan – jedha. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. Uummanni Oromoos dhaaba kana ni jaalata, ni kabaja, yeroo ammaa kanatti. Kan nuti ittiin of ibsinu qomoo, amantii yokan aadaa osoo hin taanee bilisummaa, demokirasii. Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020. ABOn akka maqaatti har’as sodaatamaa dha. Koreen Hojii raawwachiiftuu ABO(ABO-T) guyyaa gaafa Caamsaa 27-2018 walgahii atatamaa taasifateen haala yeroo irratti mar’atee jira. Haayilee Fidaa tolche ofitti fudhachuun, bara 1974 - 1991, diree bilisoome keessatti ittin hojjechuun bara 1991 irraa eegale gutummaa biyya Oromoo kessatti hojii irra. 5 of 5 stars. fincilli diddaa gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa!!! injifannoon dhiigaan ni dhufa!!! gumaa ilmaan. Sirna baniinsa kana irratti jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif yaadannoo yaadaa fi qalbii kana godhame yoo ta’u, qabsoon bilisummaa Oromoo bu’aa bahii olaanaa keessa qaxxaamuree sadarkaa ammaa irra gahe dhaqqabuun isaa yaadachiisamee jira. Keessaayyuu, bara qabsoon Bilisummaa Oromoo sadarkaa jalqabaa keessa ture, yeroo dukkanaa sanatti humnaafi seexaa sabboontota muraasaan, tokkummaan Oromoo Oromummaa irratti ijaarame fiduuf yaaluu isaaniiti; bara sanatti waan akka utubaa sibiilaatti jabaa ta’e kana kan diinni kamuu buqqisuu hin dandeenye bu’uuressuu danda’uu isaaniiti. Qondaallii Olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Kennasaa Ayaanaa mana hidhaa keessatti akka malee dhukkubsachaa jiraachuun dhagahame. Kunis haala yeroo sanaa fi dammaqiinsa tureen ka masakamu yommuu ta’u Fayyisaa Lalisaa ka adda godhu garuu Marathonii fi qabsoo ummatni Oromoo mirga isaatiif godhaa jiru walitti fiduun addunyaan akka beektu gochuu danda’uu isaati. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. Haayilee Fidaa tolche ofitti fudhachuun, bara 1974 - 1991, diree bilisoome keessatti ittin hojjechuun bara 1991 irraa eegale gutummaa biyya Oromoo kessatti hojii irra. Yeroo ammaa, ABOn jaarmayaa siyaasaa angafa ta'an keessaa isa tokko. Waraanni Bilisummaa Oromoo kan Tulluu Carcarirra jiru hooggansa Hasan Ibraahim kan irra caala maqaa Elemoo Qilxuu jedhamuun beekkamu jala gale Bara 1974, WBO sochiisaa gaarrenirratti baballise, kunis bulchitoota naanichaa biratti sodaa guddaa uume keessatuu erga abbaa lafaa hamaa Mulaatuu Taganyi erga ajjeesanii booda. 058 Mitglieder. October 17, 2012By Qeerrooin Oduu/News Onkoleelessa 17,2012 Finfinnee Mootummaan Wayyaanee miseensota isaa irraa amantaa dhabuun hojii irraa ariiuu fi aangoo irraa buusuu erga jalqabdee bubbulus kan ammaa daran hammaachaa dhufee jira. Walgahii kana irrattis dhimmotni fardiin adda addaa dhihaatanii irratti mari'atamuudhaan tarkaanfiileen fudhatamuu qabanis. Afaan Oromoo sadarkaa bara ammaa kana irra jiruun kan ga`ee, qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1973 irraa eegalee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo (ABO) hogganee dha. yaadanno Taaddee. Kan yeroo ammaa adda bilisummaa Oromoo hogganaa jiru nuhi malee murna Shanee ABO miti jedha Friday, 08. Sababni isaas humni kun galgala galgala nama sadii hanga shanii ta'uudhaan magaalattii keessa naanna'uun namoota kophaa deemanirraa bilbilaa fi qarshii saamaa jiru jedhu. ABO yeroo hundaa galata qaba: sababaa qubee afaan Oromoo Dr. Struggling for justice and equality. Qabsooftuu Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay yeroo ammaa daandiiwwan magaalaa Maqalee irratti akaayii gurguraa jiraatti. 72,932 Followers · Political Organization. Addi Bilisummaa Oromoo, amantii hunda walqixa kabaja' mirga Oromoon hundi waan fedhetti amanuuf qabu wabii ta'eefi tiksa. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Deggertoota Adda Bilisummaa Oromoo- ABO is on Facebook. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin rakkinoonti jiran hundi furmaata waaraa akka argataniif waan isa irraa eegamu hunda kan godhu tahuu mirkaneessina. Badiin xiqqoo tokko karaa waraana bilisummaa Oromoo dhalatte yoo jedhan quba nutti qabuuf WBO’n akkas godhe kana balleesse jedhanii ibsa baasuu; rakkoo ulfaataa dararamni hiriyaa hinqabne uummata Oromoo irratti gama waraana mootummaatiin yeroo raawwatu ammo callisaniituma ilaalanii kunii shakkii nutti uumee. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Home Seenaa Hariiroo ummattoota Kuush biroofi Oromoo Obbo Alamaayyoo Hayilee tiin. Yeroo Wayyaaneen magaala guddittii Oromiyaa gara Adaamaatti godaansiftee ergamtuu ishee OPDO Finfinneedhaa buqqiftetti gaaffii mirgaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee gaafannaan barattoota 350 ol kan tahan barnoota irraa wayta ariamanii kaasee mootummaan faashistii Wayyaanee mana hidhaa adda addaa keessatti dararama hiriyaa hin qabne. Finfinnee, Qaammee 5, 2012 (FBC) – Barri 2012 bara Milkaa’inaafii qormaanni itti nu muudatedha jedhan Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame. fincilli diddaa gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa!!! injifannoon dhiigaan ni dhufa!!!. Media/News Company. Dhigaan sifacaasaa, lafeen sibobeessaa,. Baqattoonni kun sababaa adda addaatiin akka Itiyoophiyaa irraa ba’an kan dubbatu – gabaasaan kun, gariin isaanii, mormii barattootaan biyyattii keessatti jalqabame wajjiin haala wal-qabateen, akkasumas “miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti” shakkii jedhuun mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhamuu isanii himantan – jedha. Obbo Baqqalaan akka lakkoobsa Awurophaatti bara 1992, biyya isaanii keessa. Daawud Ibsaa baroota 21 oliif hayyu durummaa irra ture keessa gaaga’amaa fi diigumsa dhaaba kana irraan geessisetti dabalee yeroo ammaas Adda Bilisummaa Oromoo keessatti seeraa fi naamusa dhaabaa ala olola oofuun shororkaa fi diigumsa dhalchee yeroo 4ffaaf dhaabicha foxxoqsuutti jira. Afaan Oromoo sadarkaa bara ammaa kana irra jiruun kan ga`ee, qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1973 irraa eegalee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo (ABO) hogganee dha. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas akka…. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. Biyyoota addunyaa garaagaraatti anniisaa haaromu maddisiisuun kan beekkamu dhaabbanni idila addunyaa Foortiiskiiw jedhamu Ityoophiyaatti hojii kana eegaluuf marii taasisuu dubbatan. For new info subscribe our channel! odeeffannoo waayitaawaaf channel keenya ''subscribe' godhaa! galatoomaa saba keenya!. Yeroo ammaa kanatti dhukkubsattee siree irraa ka’uu hanqattee akka jirtu kan gabaasan maddeen keenya artistooti Oromoo akka Adam Haarun, Kadiir Sa’id, Ali Shabbo, Halloo Daawwe, fa’aa waliin seenaa dheeraa kan qabdu artistiin kun akkamiin birmannaa lammii dhabdi?” jechuun lammiin gaafatanii jiru. Isaan… May 26, 2017 Comments Off on Abdii Boruu:- Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Read More. Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu Oromoon uumaman: Rakkoon jiru maali? Abdii Boruutiin* Akkuma beekamu fi namuu hubachuu danda’u yeroo ammaa mooraa QBO keessatti waan haaraa lamatu mul’atee jira. Akkawaaq  Jaalataa. Seenaa Duubaa. Obbo Baqqalaan bara 1991 yeroo mootummaa cehumsaa dhaabbatee ture Adda Bilisummaa Oromoo simatanii qubsiisuurraa eegalanii koree manguddootaa qindeessuu dhan naannoo adda addaa deemanii ummata barsiisaa fi ijaaraa turan. Bu’aa qabsoo bilisummaa Oromoo ti. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Australia. Hundeeffamuu Bara 1967tti, mootummaan Hayila Sillaasee Waldaa Wal-Gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa seeran dhorke, boodarras hoggantootaa fi miseensotaa dhaaba kanaa kaan hidhee kaan ammoo ajjeese. Oromo Music Recent Posts. Addi-bilisummaa-oromoo-walqixxummaa-fi-kabajaa1. (Ibsa ABO irraa kenname) Mootummootni Itoophiyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa empaayera humnaan dhaale bitaa kan jiru, mootummaan Wayyaanee gaaffiilee siyaasaa, dinagdee fi. Jijjiirama yeroo ammaa haala siyaasa Itoophiyaa keessatti mul’achuu eegale kana argamsiisuu keessattis Waraana Bilisummaa Oromoo fi Qeerroo Bilisummaa Oromootiin olitti qaamni wareegama ulfaataa baase hin jiru jechuun ni danda’ama. Garuu tokkumtillee uummata Oromoo yeroo ammaa yoomiyyuu caalaa haala baay’ee hamaa keessa jiru gargaaruu waan danda’e natti hin fakkaatu. Haala Siyaasaa Itoophiyaa Keessaa kan Yeroo ammaa Irratti Ibsa Waloo Paartii Adda Bilisummaa Affaari fi Adda Bilisummaa Oromoo. Kanaafuu ergaan tarkaanfii ammaa kun qondaalota Dh. Onkoloolessa 07,2016 Ummatni Oromoo, miseensotni ABO fi WBO, Qeerroon Bilisummaa Oromoo mirga ummata Oromoof jecha wareega olaanaa baasaa turan, baasaas jiran. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT የኦሮሞ ነፃነት ግንባር Gaafa: 05-01-2013 Lakk. : 003/stm-abo/2014 Ibsa ABO Guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa Ilaalchisee Qabsoo Bilisummaa Oromoo hirmaatnaa ummataan caalaa utubuu fi sirna gabrummaa xumura gochuuf bara 2005 ABOn ummata bal'aa Oromoof alagaan bitamuun nu haa gahu! Jedhee akka diina irra finciluuf waamicha dabarse. Ijoolleen umriin isaanii 12 gadi tahe lakoysa maatii si dubbisuu dhufan keessatti hin lakayaman. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi’uu hin dandeenye irra gayamee jira. Akkuma beekamutti yeroo ammaa kana haala biyya oromiyaa keessa jiru ilmaan oromoo hundi keessan kan beektan yennaa ta'u keessumatti barattootni oromoo badii tokko malee biyya abbaa isaanii irratti mirga abbaa biyyummaa dhabuu fii hidhaa,ajjeechaa fii biyyaa baasuu irratti kan xiyyeeffatte wayaanen haalli kun yeroo ammaa kanas ittii fufee jira. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Australia. Murtiin bartoonni Oromoo “Zamachaa” of tuulummaan mormuun dabarsanis dammaqiinsi baratoota keenya sadarkaa guddaa qaqqabuu isaa mulisa. TOKKUMMAAN HUMNA WAAN TA'EEF AMMAAN DURAS TOKKUMMAA DHABUUN KEENYA RAKKINA INNI NURRAAN GAHE HUBANNEE AMMAS AKKUMA KALEESSAA DIINAF JILBEEFFACHUU OTUU HIN TAANE WALIIF GALLEE BILISUMMAA KEENYA HAA GOONFANNU. Tokkummaa dhabuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo page 1 keessatti mumuldhachaa turuun isaa diinni keenya akka nurra bubbulu taasisee jira. 2008, 08:29pm Gaafiif deebisaa Raadioo jerman jenaraal Kamaal galchuu waliin taasise. Jeneraala Kamaal Galchuu hogganaa waraanaa Itoophiyaa kan duraanii yoo ta'u boodarra ABOtti makamuun qabsoo geggeessa jira. Marii ummata waliin yeroo taasisanittillee ummati maddi aangoo dhugaa ummata keessaa akka madduufi tokkummaa Oromoo cimsuun akka barbaachisu hubachuu himu. Kanaanis yeroo ammaa dhibbeentaa 56 (56%) irra gahee jira. Yeroo ammaa qabsoon Oromoo gommaa dhaloota haaraatiin ofumaan of dura konkolaataa jira malee, qooda hogganummaa isin wayta ammaa kana tarree duraatti baatanii gumaachaa jirtaniini jechuun ulfaataa dha. Oromo Music Recent Posts. Afaan Oromoo sadarkaa bara ammaa kana irra jiruun kan ga`ee, qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1973 irraa eegalee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo (ABO) hogganee dha. Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO Bilisummaa fi Abbaa Biyyummaa Oromoo Dhugoomsuuf Tokkummaan Dhaabbilee Siyaasa Oromoo Murteessaa dha! (Download in. Yeroo ammaa kanattis barattoota Ebla 2014 keessa yakka dharaan. Yeroo ammaa tooftaan qoqqodanii bituu diinaa kun akka bakka hin qabne dhaloonni amma jiru sirnaan hubatee jira. Isaan keessaa: § Mirgi hiree murteffannaa Ummata Oromoo haa Kabajamu!! § Abbaan biyyummaa Oromoo haa Kabajamu!! § ABOn Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti !. Fincilli diddaa gabrummaa sabboontota oromoo yeroo ammaa kana biyya keessattis ta'ee biyyaa alaattis itti fufee jiraachuu isaa ilaalchisuudhan haala yeroo ammaa dhaabota siyaasaa oromoo jidduu rakkina tokko tokko kan mul'dhachaa jiran akkasumatti G7 fii fottoqtoota adda bilisummaa oromoo kan ta'an irratti xiyyeeffachuudhan haala yeroo ammaa hojjatamaa jiru shanee fii dhaabbata adda bilisummaa. Yeroo ammaa manneen barnootaa ol’aanoo (Universitiilee) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16 – 18, 2020 adeemsifate. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame. Miseensotaa Adda Bilisummaa Oromoo kanneen rakkoolee yeroo adda adda mooraa. :01/stm-abo/2013 To read the amharic version of the statement Click Here Tarkaanfiin Abdii Kutannaa Mootummaa Itoophiyaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Daranuu Akka Shaffisu Dhiiba. Waldhabbiin ABO keessatti dhalates jibbaa dhuunfaa qabsaawota giddutti dagaage ykn murni tokko Oromoo dhimmee kaan ammoo faallaa dantaa Oromoo hojjatee osoo hin taane ummata Oromoo hoogganuuf gahummaa dhabuu murna Shanee Obbo Daud Ibsaatiin hoogganamuu dha. Ummata Oromoo mirgi isaa sarbamaa jiruuf sagalee ta’uun addunyaa hubachisee. pdf - Gaafa: 07-12-2011 Date: ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Addi Bilisummaa Oromoo Walqixxummaa fi Kabajaa Amantiilee Hundumaa Ni tiksa Safuu fi Safeeffannaan Gurmuu Oromoo fi Dhaaba Oromoo Diiguuu. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Gaaffilee kanneen deebisuudhaaf immo mootummaan qabeenya qabaachuuti qaba. Oromiyaatti fiigaa jira. Adda Bilisummaa Oromoo Amajjjii 23, 2012. Ibsa ABO የእንኳን ደስ ኣላችሁ መልዕክት ለሲዳማ ሕዝብ ! Murtii fi Kutannoolee Walgahii Gumii Sabaa 2ffaa ABO (Bitootessa 18, 2020) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16. Dawaa/kiniina abjuu irraa ykn wareera irraa isin oolchu yeroon liqimsaa. Tokkummaa Oromoo Jabeessaa hat 32. (TPLF) fi Adda Bilisummaa Oromoo ta'anii utuu jiruu, humnootiin alaa Wayyaanee/IHADEG qofti akka bakka Dargii dhaalu taasisan. Akkawaaq  Jaalataa. Yeroo ammaa tooftaan qoqqodanii bituu diinaa kun akka bakka hin qabne dhaloonni amma jiru sirnaan hubatee jira. Hagayya 12,2020. Hagayya gaafa 7 bara 2013 Manni Murtii Wayyaanee dhaddacha ooleen galmee barataa Dachaasaa Wiiruu jalatti barattoota Oromo 24 irratti murtii fudhate murtii haqa irraa jallatee fi duula ta’e jedhamee ummata Oromoo irratti baname waan ta’eef jallina haqa Oromoo kanaaf mootummaan Wayyaanees ta’e gartuun sirnicha tajaajiluun miidha hanga hin qabne baratootaa fi addattis ummata Oromoo irraan…. Waraanni Bilisummaa Oromoo humna Bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf qabsaawaa turee fi jiru tahuun beekamaa dha. Namni kamiyyuu yeroo yakkaan himatamee mirgooti isaa fi ittigaafatamni isaa murteeffamutti, qaama loogii irraa birmaduu ta'etti dhiyaatee sirrii, qajeeltoo fi wal-qixummaadhaan gaafatamuuf mirga ni qabaata. fincilli diddaa gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa!!! injifannoon dhiigaan ni dhufa!!! gumaa ilmaan. Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Irraa Bara 2008 xumurree kunoo isa haaraa, 2009 keessummeessuufi deemnna. Ummata Oromoo mirgi isaa sarbamaa jiruuf sagalee ta’uun addunyaa hubachisee. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Ajjeechaa fi Hidhaan Gara Jabinaa Mootummaa Wayyaanee Marraa kana Kufaatii Irraa hin Oolchu. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Isaan keessaa: § Mirgi hiree murteffannaa Ummata Oromoo haa Kabajamu!! § Abbaan biyyummaa Oromoo haa Kabajamu!! § ABOn Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti !. Peejiin kun kan Oromoonni quuqamaa fi hawwii biyya isaaniitiif qaban ittiin wol qunnaman dha. Akkasumas seena darbeefi haala yeroo ammaa odeeffannoo argate kan dabarsudhaa. Kutaa 3ffaa: Guddina sochiilee qabsoo bilisummaa Oromoo. Sillaasee waliin wallolaa ture, Oromoota Raayyaa cabsuuf waraana yeroo adda addaa itti bobbaafame, tokkummaa Oromoo. Title: Ibsa ABO Amajjii 23, 2012. Peejiin kun kan Oromoonni quuqamaa fi hawwii biyya isaaniitiif qaban ittiin wol qunnaman dha. Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. himatnaa dharaa irratti banuun mana hidhaa erga buusee booda reebicha bifoota adda addaa irraan gahaa jira. For new info subscribe our channel! odeeffannoo waayitaawaaf channel keenya ''subscribe' godhaa! galatoomaa saba keenya!. Iddoo adda addattii immoo gaaffileen bu’uuralee misoomaa ummata biraatiis tahee miseensoota Caffee biraa baldhinaan ka’aa akka jiru ni beekkama. (Bilisummaa, 6 Caamsaa 2014) kolleejjiin Barnootaa Barsiisootaa bulee horaa fi Adoolaa Kadhimmaattoonii baraattootaa barnootaa diduudhaa manaa isaaniittii hafaanifu. Dhiittaan mirga dhala namaa fi yakkootni adda addaa EPRDF waggoota 27 dabraniif Ummatoota irratti dalagaa bahe gocha shoororkeessummaa akka tahe kan Addi Bilisummaa Oromoo fi qaamotni gara garaa ibsaa turanitti dabalee yeroo ammaa Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Manni nyaataa fi manni bunaa teessuma ala hanga namoota 10 keessummeessuu danda’a. Fincilli diddaa gabrummaa sabboontota oromoo yeroo ammaa kana biyya keessattis ta'ee biyyaa alaattis itti fufee jiraachuu isaa ilaalchisuudhan haala yeroo ammaa dhaabota siyaasaa oromoo jidduu rakkina tokko tokko kan mul'dhachaa jiran akkasumatti G7 fii fottoqtoota adda bilisummaa oromoo kan ta'an irratti xiyyeeffachuudhan haala yeroo ammaa hojjatamaa jiru shanee fii dhaabbata adda bilisummaa. March 25, 2016 · Yeroo ammaa kana magaalattii keessa galgala galgala bayanii galuun yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Badiin xiqqoo tokko karaa waraana bilisummaa Oromoo dhalatte yoo jedhan quba nutti qabuuf WBO’n akkas godhe kana balleesse jedhanii ibsa baasuu; rakkoo ulfaataa dararamni hiriyaa hinqabne uummata Oromoo irratti gama waraana mootummaatiin yeroo raawwatu ammo callisaniituma ilaalanii kunii shakkii nutti uumee. Obbo keennasaa Ayaanaa, kanaan dura dhukkuba sukkuraa kan qaban yeroo ta'u, mana hidhaa keessattis daawaa argachuufi yaala barnaachisaa waan dhowwamaniif, yeroo ammaa kana hedduu dhukkubsachaa jiraachuu maatiin. Qabsaawota Oromoo hunda qabsoo Oromoo gara manii saa dhumaatt furgaasuuf qooda fudhachiisuun ammaa. Addi-bilisummaa-oromoo-walqixxummaa-fi-kabajaa1. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Irra guddeessi ummata keenya yeroo ammaa takkaahuu biyya alaatti dhalatan yokan yoo xiqqaate warra isaanii keessaa tokko biyya alaatti dhalatan. Dargaggootni Oromoo naannoo kanatti argaman tarkaanfii diina irratti fudhatame kanatti gammaduudhaan baay’inaan WBOtti akka makamanis Ajaji WBO Godina Bahaa. Dhiimma galii naannoo keenyaa foyyeessuu ilaalchisee yeroo darbee miseensi mana marii labsii haaraa labsuun isaa ni yaadatama. 5 of 5 stars. Kunis haala yeroo sanaa fi dammaqiinsa tureen ka masakamu yommuu ta’u Fayyisaa Lalisaa ka adda godhu garuu Marathonii fi qabsoo ummatni Oromoo mirga isaatiif godhaa jiru walitti fiduun addunyaan akka beektu gochuu danda’uu isaati. yaadanno Taaddee. Oromo Music Recent Posts. Itti iyyuu Uummatni keenya marti qabsoo hadhaa’aa kana caaluuf akka of qopheessu godhaa jiraa. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Kanaafuu ergaan tarkaanfii ammaa kun qondaalota Dh. Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas akka ta’e ifa ta’aa jira. 5 of 5 stars. Zoonii Lixa Arsii Ummata Oromoo Kanneen hidhamanii fi Jajjeefaman. Isaan keessaa: § Mirgi hiree murteffannaa Ummata Oromoo haa Kabajamu!! § Abbaan biyyummaa Oromoo haa Kabajamu!! § ABOn Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti !. Finfinnee, Qaammee 5, 2012 (FBC) – Barri 2012 bara Milkaa’inaafii qormaanni itti nu muudatedha jedhan Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Oromoo akka dhokatu, qabeenyaa fi humni Oromoo gar-malee akka saamamuu fi dukkana keessa akka jiraatu taasifame. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Kana hoggaan ja’u qabsoon warraaqsaan deeggaramte hin barbaachiftu jechuu kiyyaa miti. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mootummaan Wayyaanee EPRDF haalli Oromiyaa fi waliigala biyya Ethiopia jedhamee waamamu keessatti rakkoo siyaasaa fi diinagdee akkasumas hawaasumaa isa qabee jiru keessaa akka bahuu hin dandeenye tolchee hubatee jira. To connect with Deggertoota Adda Bilisummaa Oromoo- ABO, join Facebook today. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Kun ammallee ittuma jira. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo durfamu jalatti ummatni Oromoo bal'aan gabrummaa fi roorroo irra gahu of irraa qolachuuf erga qabsoo eegalee waggootni hedduun bu'aa bahii wal xaxaa keessa lufaa qabsaa'otni qabsoo sabaa gaggeessan nuffii fi dadhabbii tokko malee Qabsoo Bilisummaa Oromoo asiin gahaniiru. Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Irraa Bara 2008 xumurree kunoo isa haaraa, 2009 keessummeessuufi deemnna. 76,116 likes · 6,575 talking about this. Marii ummata waliin yeroo taasisanittillee ummati maddi aangoo dhugaa ummata keessaa akka madduufi tokkummaa Oromoo cimsuun akka barbaachisu hubachuu himu. Qeerroo Bilisummaa Oromoo. yeroo ammaa mirgi dhala namaa oromiyaa kessatti. Struggling for justice and equality. barreeffama kana keessatti seenaa ummata oromoo kan yeroo dheeraa dura turee fii haala yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa keessatti argamu irratti iccitiwwan jiran hunda saaxiluudhan hojjachaa kan jiru yommuu ta'u biyya keessas ta'ee biyyota alaa keessaa miseensota baayyee kan qabuu fii odeeffannoo haqaa irratti qulqullinaan hojjachaa akka jiruu. Kan sababa adda addaaf gargar deemanii turan hundaaf sagantaa waan akka madaqsaa fi wal amantee gabbisuu barbaachisa taha. Iddoo adda addattii immoo gaaffileen bu’uuralee misoomaa ummata biraatiis tahee miseensoota Caffee biraa baldhinaan ka’aa akka jiru ni beekkama. Akkawaaq  Jaalataa. Ijoolleen umriin isaanii 12 gadi tahe lakoysa maatii si dubbisuu dhufan keessatti hin lakayaman. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Yeroo ammaa kana dargaggoonni Oromoo maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhuun wal ijaaranii, dhaamsa birmatnaa Kai Qeerroo! jedhu waliif dhaamuun qabsoo bilisummaa Oromoo dhaalmaan isaan dhaqqabe galmaan gahuuf Ummata Oromoo haamlessanii abdii guddaa itti horaa, diina Ummata Oromoos qabbana dhorkaa jiru. Mormii fi waldhabbii yaadaa nu jidutti dhalatteen adda bahuun keenya ummata Oromoo fi firoottan isaa yeroo gadisiisu, diinotii fi farreen QBO warra tahan akka itti gammadan tasiseeti ture. Wareegama baasuun keenya osoo hin dhumatin maaliif guyyaa goototaa jennee Ebla 15 kabajanna yaadi jedhu illee namatti buluu danda’a. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. Nuti aadaa, hunda, qomoo hunda, amantii hunda saba hunda irraa dhufna. Baatiilee 11 dabraniif ammoo addatti Qeerroon Bilisummaa fakkii tahuun dungoo tahee qabsoo fuula dura furgaasuu keessatti dalagaa boonsaa fi seenaa qabeessa raawwatuu dalagaan itti jiruu. Afaan Oromoo sadarkaa bara ammaa kana irra jiruun kan ga`ee, qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1973 irraa eegalee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo (ABO) hogganee dha. Qondaallii Olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Kennasaa Ayaanaa mana hidhaa keessatti akka malee dhukkubsachaa jiraachuun dhagahame. Kitaabni kun akkaataa Oromoon kibba Oromiyaa irraa gara kaabaatti godaane, seenaa jagnummaa Oromoon Raayyaa mootummoota Yahaannis 4, Minilik fi H. Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas akka ta'e ifa ta'aa jira. Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa, Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Lakk. Kanaas haa ta’u saanas kaayyoon gaggeeffama jiru gaaffii ilmaan oromoo yeroo dheeraaf irratti warregamaanifi warregama jiraan akkasumaas mirga hiree murteeffanafi bilisummaa gonfachuudha. Qeerroon Bilisummaa Oromoo baroota hadhooftuu irraa jalqabee hanga ammaatti qabsoo gabroomfataa of irraa fonqolchuuf godhu sochii karaa nagaa ABO dhaan hogganamnee gochaa ture itti fufuun kan yeroo kamii caalaa akka hojjetaa jiru beeksisuun yeroo ammaa kanatti. Tokkummaa dhabuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo page 1 keessatti mumuldhachaa turuun isaa diinni keenya akka nurra bubbulu taasisee jira. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. Garuu akka yeroo kashlabbootaan waliin atakaaroof hin qabne ammo beekkamaa dha. Keessumaa dhaloonni harawaan itti gaafatama seenaa sirra jiru bahuuf akkuma yeroo ammaa haarsaa qaqalii kaffaluudhaan xurree goototi kaleessaa saaqan galmaan gahuuf, ijaarsa bifa hundaa keessatti hirmaachuu fi caasessuun akka Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin geessu waamicha addaa siif goona. Manni nyaataa fi manni bunaa teessuma ala hanga namoota 10 keessummeessuu danda’a. Qabsoon ilmaan Oromoo qaqqaaliin wereegama lubbuu, qabeenyaa, yeroo fi beekkumsa isaanii itti kaffalaniin yeroo ammaa gaaffiin mirgaa fi bilisummaa Oromoo sadarkaa duubatti deebi’uu hin dandeenye irra gahee jira. Kutaa 3ffaa: Guddina sochiilee qabsoo bilisummaa Oromoo. Afaan Oromoo sadarkaa bara ammaa kana irra jiruun kan ga`ee, qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1973 irraa eegalee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo (ABO) hogganee dha. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Australia. Haayilee Fidaa tolche ofitti fudhachuun, bara 1974 - 1991, diree bilisoome keessatti ittin hojjechuun bara 1991 irraa eegale gutummaa biyya Oromoo kessatti hojii irra. Adda Bilisummaa Oromoo - Tokkoome. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Addi-bilisummaa-oromoo-walqixxummaa-fi-kabajaa1. Finfinnee, Qaammee 5, 2012 (FBC) – Barri 2012 bara Milkaa’inaafii qormaanni itti nu muudatedha jedhan Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. Jaarmayootni Oromoo kaayoo, akeekaa fi tarsiimoo wol fakkaataa akkasumas mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu irratti hubanna waloo qabnu, mariidhaan mooraa qabsoo Oromoo cimsuun murteeysaa ta'uu hubannee waamicha isiniif goona. Ammas qabsoon Adda Bilisummaa oromoon dursamu hanga galma gahutti nuyi Qeerroon Bilisummaa Oromoo kan yeroo kamuu caalaa wal utubnee qabsoo hadhooftuu gaggeessuun hidhaa fi ajjeechaa yeroo ammaa sirna kanaan nurratti gaggeeffamaa jiru dura dhaabbannee falmachuun dirqama jennee amanna. Sababni isaas humni kun galgala galgala nama sadii hanga shanii ta'uudhaan magaalattii keessa naanna'uun namoota kophaa deemanirraa bilbilaa fi qarshii saamaa jiru jedhu. Kumnilee du'u, kan hafeen si dhaabnaa, Du'arraa hin deebinuu, tarreerra dhabbanaa. Dawaa/kiniina abjuu irraa ykn wareera irraa isin oolchu yeroon liqimsaa. Irra guddeessi ummata keenya yeroo ammaa takkaahuu biyya alaatti dhalatan yokan yoo xiqqaate warra isaanii keessaa tokko biyya alaatti dhalatan. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Ajjeechaa fi Hidhaan Gara Jabinaa Mootummaa Wayyaanee Marraa kana Kufaatii Irraa hin Oolchu. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame. Marii ummata waliin yeroo taasisanittillee ummati maddi aangoo dhugaa ummata keessaa akka madduufi tokkummaa Oromoo cimsuun akka barbaachisu hubachuu himu. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Achirraa jalqabee fincilli barattoota Oromoo QBOtiin geggeeffamu utuu walirraa hin citiin takka ho’aa, takka qabbanaa’aa erga itti fufee booda finciloonni jajjaboo fi guutuu Oromiyaa waliin gahanii walitti fufiinsaan bara 2014 fi 2015 geggeeffaman ol-aantummaa Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (ABUT) buqqisuu danda’eera. Hariiroo ummattoota Kuush biroofi Oromoo Obbo Alamaayyoo Hayilee tiin. Discuss Oromo issues with Tokkummaa Oromo in Oromia social cultural economical , political bring. Waraanni Bilisummaa Oromoo humna Bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf qabsaawaa turee fi jiru tahuun beekamaa dha. Yeroo ammaa kanattis barattoota Ebla 2014 keessa yakka dharaan. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Qabsoo hadhaaftuu Qeerroon Oromoo gaggeessaa. WAAMICHA HAALA YEROO IRRATTI ADDA BILISUMMAA OROMOO, “ABO TOKKOOME” IRRAA JAARMAYOOTAA SIYAAS OROMOO FI MURNOOTA HAWAASA OROMOO BAL’AAF GODHAME: G/G 1. Qeerroon Bilisummaa Oromoo baroota hadhooftuu irraa jalqabee hanga ammaatti qabsoo gabroomfataa of irraa fonqolchuuf godhu sochii karaa nagaa ABO dhaan hogganamnee gochaa ture itti fufuun kan yeroo kamii caalaa akka hojjetaa jiru beeksisuun yeroo ammaa kanatti. Dhiittaan mirga dhala namaa fi yakkootni adda addaa EPRDF waggoota 27 dabraniif Ummatoota irratti dalagaa bahe gocha shoororkeessummaa akka tahe kan Addi Bilisummaa Oromoo fi qaamotni gara garaa ibsaa turanitti dabalee yeroo ammaa Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Akkawaaq  Jaalataa. Wanta yeroo ammaa QBO keessatti godhame ykn mul'ate kan adda isa godhu garuu, waggota afurtama booda kaayyoo Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) ittin ijaarame fi qabsaa'uuf, jijjiiranii; jiraachuu jaarmayaa jaalatamaa fi abdatamaa kanaallee gaafii keessa galchuu dha. April 15, 2013 at 9:09 am · Gadaa. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf dhiyeeffama. Baga Nagayaan Fuula OCASA Dhuftan!!. Nuti aadaa, hunda, qomoo hunda, amantii hunda saba hunda irraa dhufna. Jedhanii Waamicha bara dheeraatif Kaayyoo tokkoof Owwaachuun Amma! Gufuu Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ta’uun baroota 21f dhukkuba naqarsaa … Continue reading →. Ittigaafatamni kun kan ummata Oromoo guutuu tahuun dagatamuu hin qabu. Akkasumas seena darbeefi haala yeroo ammaa odeeffannoo argate kan dabarsudhaa. Ilmaan Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru osoo hin daangessin namni hedduu gahee isaa bahaa, Afaan kana Afaan Hojii dhaabbata facebook gochuuf tattaaffiin cimaan godhameera. Bara 2014 yeroo wayyen master plan finfinee kahuu mormii Guddan ummata Oromo irraa kan muddatee motumman Ethiopia mirgaa lammii biyyatii seera duratii qabuu irraa mulqun lubbuu baratota Oromo dhibbatama dabarsun …. Seenaa gabaabaa barataa kaliil hussien Barataa kaliil hussein barataa university yommuu ta'u shira wayyaanotaan irratti hojjatameen barumsa isaa irraa qabamee mana hidhaa wayyaanee keessatti yeroo dheeraa erga dararamaa turee booda yeroo ammaa kana garuu mana hidhaa irraa bahee biyyotaa ollaa ethiopia kan ta'an keessaa biyya tokko keessatti baqattummaan akka argamu hubatamee jira. Korii ABO Amerika Kaabaa kan bara 2014 milkiin xumurame. Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020. Kun hundi yakka qabsoo bilisummaa Oromoo ABOtiin durfamuu irratti raawátame tahuun isaa yaadannoo yeroo dhihoo ti. Political Organization. Haayilee Fidaa tolche ofitti fudhachuun, bara 1974 - 1991, diree bilisoome keessatti ittin hojjechuun bara 1991 irraa eegale gutummaa biyya Oromoo kessatti hojii irra. Kana ammoo sochii qonnaan bultootni Oromoo yeroo ammaa godhaa jiran fakkeenya gaariidha. ABO, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo qofaan tahuun dagatamuu hin qabu. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. uummichi Ministeeraa Doktor Abiy Ahmed fi Pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa biyyicha bubbeedhaan fudhatani, garuu hojmaneetu isaan eeggata: uummati Oromoo gaaffilee bara 2014 irraa kaasanii gaafachaa turaniif deebii barbaadu. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Hubachisa Seenaa 1. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Itti iyyuu Uummatni keenya marti qabsoo hadhaa’aa kana caaluuf akka of qopheessu godhaa jiraa. Jeneraala Kamaal Galchuu hogganaa waraanaa Itoophiyaa kan duraanii yoo ta'u boodarra ABOtti makamuun qabsoo geggeessa jira. Oromiyaatti fiigaa jira. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Korii ABO Amerika Kaabaa kan bara 2014 milkiin xumurame. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Australia. Akkuma beekamutti yeroo ammaa kana haala biyya oromiyaa keessa jiru ilmaan oromoo hundi keessan kan beektan yennaa ta'u keessumatti barattootni oromoo badii tokko malee biyya abbaa isaanii irratti mirga abbaa biyyummaa dhabuu fii hidhaa,ajjeechaa fii biyyaa baasuu irratti kan xiyyeeffatte wayaanen haalli kun yeroo ammaa kanas ittii fufee jira. KELLO MEDIA SHARE 🔁 _____ EDITOR/GULAALAA: Waqgari Regassa. Fincilli diddaa gabrummaa sabboontota oromoo yeroo ammaa kana biyya keessattis ta'ee biyyaa alaattis itti fufee jiraachuu isaa ilaalchisuudhan haala yeroo ammaa dhaabota siyaasaa oromoo jidduu rakkina tokko tokko kan mul'dhachaa jiran akkasumatti G7 fii fottoqtoota adda bilisummaa oromoo kan ta'an irratti xiyyeeffachuudhan haala yeroo ammaa hojjatamaa jiru shanee fii dhaabbata adda bilisummaa. Title: Ibsa ABO Amajjii 23, 2012. yeroo ammaa mirgi dhala namaa oromiyaa kessatti. Ilmaan Oromoo tooftaa diinaa kana cabsuuf qabsoo guddaa taasisanii jiru. (Ibsa ABO irraa kenname) Mootummootni Itoophiyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa empaayera humnaan dhaale bitaa kan jiru, mootummaan Wayyaanee gaaffiilee siyaasaa, dinagdee fi. Daawud Ibsaa baroota 21 oliif hayyu durummaa irra ture keessa gaaga’amaa fi diigumsa dhaaba kana irraan geessisetti dabalee yeroo ammaas Adda Bilisummaa Oromoo keessatti seeraa fi naamusa dhaabaa ala olola oofuun shororkaa fi diigumsa dhalchee yeroo 4ffaaf dhaabicha foxxoqsuutti jira. Ilmaan Oromoo tooftaa diinaa kana cabsuuf qabsoo guddaa taasisanii jiru. Aministii Internaashinaal: 'Shorokkeessummaan gaazexeessitoota hidhuun faallaa haaromsa itti jiramuuti' 9 Sadaasa 2019 Image copyrightFB Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Aministii Internaashinaal seera farra shororkeessummaa fayyadamuun Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhaa jiraachuun isaa haroomsa biyyitti keessatti argamaa jiruu waliin tasa kan wal faalleessudha jedhe. Jabaatus laafus ummata isaa biratti mararfatamaa dha. Yeroo ammaa manneen barnootaa ol'aanoo (Universitiilee) fi manneen amantii. Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Obbo Baqqalaan akka lakkoobsa Awurophaatti bara 1992, biyya isaanii keessa. IBSA ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT "Yakka Dhala Namaa Irratti Dalagamu Dhaabsisuu Malee Bakkaa fi Akkaataa Yakka Itti Dalagan Jijjiirrachuudhaan Furmaatni Hin Dhufu" EPRDF waggaa 27 dura humna waraanaan mootummaa Dargii fonqolchee waggaa 27 guutuu humna waraanaan Empire Itophiyaa dhaalee bitaa jira. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. WAAMICHA HAALA YEROO IRRATTI ADDA BILISUMMAA OROMOO, “ABO TOKKOOME” IRRAA JAARMAYOOTAA SIYAAS OROMOO FI MURNOOTA HAWAASA OROMOO BAL’AAF GODHAME: G/G 1. SBO – Gurraandhala 14,2020] Haala yeroo irratti Ibsa Gaazexaa ABOn kennaa jiru. Fincilli eenyummaa Oromoo agarsiisee fi qabsoo ummata Oromoo boqonnaa haaraa seensise kun sadarkaa kanaan gahuuf marsaa fincilaa ammaa kana qofatti ilmaan Oromoo 800 ol tahan gatii lubbuu irratti baasuu irraa ti. 22000 débrarfumas  Frankfurt  Germany. Egaa yeroo daddaaqamaa akkasii keesatti ABOn bara 1973 kan ijaaramee. Ilmaan Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru osoo hin daangessin namni hedduu gahee isaa bahaa, Afaan kana Afaan Hojii dhaabbata facebook gochuuf tattaaffiin cimaan godhameera. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Lakk. Akka odeeffannoo qabnutti haga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun namoota 70 olii waraana mootummaan darbee jira. Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal Marroo Dirribaa Gorsa Addaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo hundaaf - Duration: 14:12 #OromoRevolution 🔭🔭Ibsa Adda Bilisumma Oromo irraa onkls8/2016. Baatiin Elba seenaa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti bara baraan kabajama. ABO yeroo hundaa galata qaba: sababaa qubee afaan Oromoo Dr. Oromoon guyyaa gootoota isaa ka wereegamaanii yoo yaadatu gootuummaa yeroon ammaa isaa irraa eeguuf qophii ta'uuf. Waraanni Bilisummaa Oromoo garuu qabsoo isaa kan itti fufe yoo ta’u bara 1976tti qaama Adda Bilisummaa Oromoo ta’e. Kan yeroo ammaa adda bilisummaa Oromoo hogganaa jiru nuhi malee murna Shanee ABO miti jedha Friday, 08. Ummata gidiraa akkasii keessa. Abiy Ahmed “Paarlaamaa” EPRDF dura dhaabbatee afaan isaatiin ragaa bahuu. Obbo Baqqalaan akka lakkoobsa Awurophaatti bara 1992, biyya isaanii keessa. Home Seenaa Hariiroo ummattoota Kuush biroofi Oromoo Obbo Alamaayyoo Hayilee tiin. Aministii Internaashinaal: 'Shorokkeessummaan gaazexeessitoota hidhuun faallaa haaromsa itti jiramuuti' 9 Sadaasa 2019 Image copyrightFB Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Aministii Internaashinaal seera farra shororkeessummaa fayyadamuun Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhaa jiraachuun isaa haroomsa biyyitti keessatti argamaa jiruu waliin tasa kan wal faalleessudha jedhe. Hariiroo ummattoota Kuush biroofi Oromoo Obbo Alamaayyoo Hayilee tiin. Walumaa galatti sabboonummaan Oromoo yeroo ammaa quucaraa akka jiru hubachuun nama hin dhibu. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. Ittigaafatamni kun kan ummata Oromoo guutuu tahuun dagatamuu hin qabu. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisootni dhalootaan Oromoo hin ta’iin barattoota Oromoo darara. Yeroo ammaa akkuma beeknu fiilmiin afaan amaariffaa baay'inaan hojjetamaas bahaas jira. Jabaatus laafus ummata isaa biratti mararfatamaa dha. Australian biyya koolu-galtootaa ti. Ilmaan Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru osoo hin daangessin namni hedduu gahee isaa bahaa, Afaan kana Afaan Hojii dhaabbata facebook gochuuf tattaaffiin cimaan godhameera. Oromo Music Recent Posts. Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020. Namni kamiyyuu yeroo yakkaan himatamee mirgooti isaa fi ittigaafatamni isaa murteeffamutti, qaama loogii irraa birmaduu ta'etti dhiyaatee sirrii, qajeeltoo fi wal-qixummaadhaan gaafatamuuf mirga ni qabaata. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT የኦሮሞ ነፃነት ግንባር Gaafa: 05-01-2013 Lakk. Garuu tokkumtillee uummata Oromoo yeroo ammaa yoomiyyuu caalaa haala baay’ee hamaa keessa jiru gargaaruu waan danda’e natti hin fakkaatu. Alaaba Oromo ibsiitu dukkanaa, Guyya sii dhabbannee gabruummarraa baanaa. Haayilee Fidaa tolche ofitti fudhachuun, bara 1974 – 1991, diree bilisoome keessatti ittin hojjechuun bara 1991 irraa. comYAADANNOO GUYYAA GOOTOTA OROMOOEbla 15, 2013Yaadannoon gootota qabsoo bilisummaa Oromoof osoo qabsawanii wareegamani kan barbaachiseef waan aadeeffatame qofaaf osoo hin taane guyyaa kana seenaa qabsoo dheeraa ummatni Oromoo of dandamachiisuuf geggeesaa jiru kabajaa fi boona guddaan kan itti yaadannu dha. adda bilisummaa oromoo!!! has 95,493 members. Ummanni Oromoo biyya isaa keessatti mirga abbaa biyyummaa dhaabee, lafaa fi qabeenyi isaa akka malee saamamee, badii takkan maletti hidhamaa fi ajjeefamaa jira. 4 posts published by ooromoopeopel during August 2014. fincilli diddaa gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa!!! injifannoon dhiigaan ni dhufa!!! gumaa ilmaan. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. fincilli diddaa gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa!!! injifannoon dhiigaan ni dhufa!!! gumaa ilmaan. YAADANNOO GUYYAA GOOTOTA OROMOO Ebla 15, 2013. Akka odeeffannoo qabnutti haga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun namoota 70 olii waraana mootummaan darbee jira. Bu’aa qabsoo bilisummaa Oromoo ti. Kana gochuufis, ABOn jeequmsa. Discuss Oromo issues with Tokkummaa Oromo in Oromia social cultural economical , political bring. Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. 2008, 08:29pm Gaafiif deebisaa Raadioo jerman jenaraal Kamaal galchuu waliin taasise. Jaarmayootni Oromoo kaayoo, akeekaa fi tarsiimoo wol fakkaataa akkasumas mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu irratti hubanna waloo qabnu, mariidhaan mooraa qabsoo Oromoo cimsuun murteeysaa ta'uu hubannee waamicha isiniif goona. Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Biyyoota addunyaa garaagaraatti anniisaa haaromu maddisiisuun kan beekkamu dhaabbanni idila addunyaa Foortiiskiiw jedhamu Ityoophiyaatti hojii kana eegaluuf marii taasisuu dubbatan. Silaa tokko tokko yeroo dabarsee gaafa liqimsetti xalayaa akka ammaa kana barreessuun beekkamaa dha. Kun ammallee ittuma jira. Bu’aa qabsoo bilisummaa Oromoo ti. Akka odeeffannoo qabnutti haga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun namoota 70 olii waraana mootummaan darbee jira. Tokkummaa Oromoo Jabeessaa hat 32. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Waldaa Hawaasa Oromoo Wellington, New Zealand | Caamsaa 29, 2014 Nuti Oromoonni biyya New Zealand magaalaa Wellington jiraannu biyyaa fi mirga umamaa sarbamuu ummata keenyaa irraa kan ka’e dararaan motummaa abbaa irree Ethiopia. March 25, 2016 · Yeroo ammaa kana magaalattii keessa galgala galgala bayanii galuun yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Waraanni Bilisummaa Oromoo kan Tulluu Carcarirra jiru hooggansa Hasan Ibraahim kan irra caala maqaa Elemoo Qilxuu jedhamuun beekkamu jala gale Bara 1974, WBO sochiisaa gaarrenirratti baballise, kunis bulchitoota naanichaa biratti sodaa guddaa uume keessatuu erga abbaa lafaa hamaa Mulaatuu Taganyi erga ajjeesanii booda. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. View 0 reviews. Wanta yeroo ammaa QBO keessatti godhame ykn mul'ate kan adda isa godhu garuu, waggota afurtama booda kaayyoo Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) ittin ijaarame fi qabsaa'uuf, jijjiiranii; jiraachuu jaarmayaa jaalatamaa fi abdatamaa kanaallee gaafii keessa galchuu dha. Yeroo ammaa manneen barnootaa ol’aanoo (Universitiilee) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16 – 18, 2020 adeemsifate. September 19. Sirnii Adda Bilisummaa Ummata Tigraay/Adda Dimokraasummaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa(TLPF/EPRDF) Itoophiyaa bitaa jiru bulchiinsa isaa umrii bittaa raawwatetti lubbuu horuudhaaf yaalii dhabarraa isa hin oolchinetti. Keessaayyuu, bara qabsoon Bilisummaa Oromoo sadarkaa jalqabaa keessa ture, yeroo dukkanaa sanatti humnaafi seexaa sabboontota muraasaan, tokkummaan Oromoo Oromummaa irratti ijaarame fiduuf yaaluu isaaniiti; bara sanatti waan akka utubaa sibiilaatti jabaa ta’e kana kan diinni kamuu buqqisuu hin dandeenye bu’uuressuu danda’uu isaaniiti. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Yeroo ammaa kanatti dhukkubsattee siree irraa ka’uu hanqattee akka jirtu kan gabaasan maddeen keenya artistooti Oromoo akka Adam Haarun, Kadiir Sa’id, Ali Shabbo, Halloo Daawwe, fa’aa waliin seenaa dheeraa kan qabdu artistiin kun akkamiin birmannaa lammii dhabdi?” jechuun lammiin gaafatanii jiru. Dhugaa dha, wanti dagatamuu hin qabne uummata keenya kan naannoo Somaaleerraa buqifamaniif gargaarsi guddaan godhamee jira. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Ammas qabsoon Adda Bilisummaa oromoon dursamu hanga galma gahutti nuyi Qeerroon Bilisummaa Oromoo kan yeroo kamuu caalaa wal utubnee qabsoo hadhooftuu gaggeessuun hidhaa fi ajjeechaa yeroo ammaa sirna kanaan nurratti gaggeeffamaa jiru dura dhaabbannee falmachuun dirqama jennee amanna. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Ilmaan Oromoo haalli Oromiyaa keessa jiru osoo hin daangessin namni hedduu gahee isaa bahaa, Afaan kana Afaan Hojii dhaabbata facebook gochuuf tattaaffiin cimaan godhameera. (Ibsa ABO irraa kenname) Mootummootni Itoophiyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa empaayera humnaan dhaale bitaa kan jiru, mootummaan Wayyaanee gaaffiilee siyaasaa, dinagdee fi. Wiixata Hagayya 18 bara 2012 Manni Murtii Federaalaa Sadarkaa Jalqabaa dhaddachi ramaddii Araadaa qondaala KFO Obbo Dajanee Xaafaa, gaazexeessaa OMN Guyyoo Waariyoo, Koorsaa Dachaasaa fi Mishaa Adam mirgi wabii eegameefii akka gadhiifaman murteessee turullee ol iyyannoo abbaan alangaa dhiyeesseen osoo hin hiikamin hafaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo Amajjjii 23, 2012. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. WBOn, YEROO AMMAA OFEEGGANNOO CIMAA GODHUU QABA Berhanu Hundee, Fulbaana 20, 2020 Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas. Title: Ibsa ABO Amajjii 23, 2012. Adda Bilisummaa Oromoo - Tokkoome. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. Dhiimma galii naannoo keenyaa foyyeessuu ilaalchisee yeroo darbee miseensi mana marii labsii haaraa labsuun isaa ni yaadatama. pdf - Gaafa: 07-12-2011 Date: ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Addi Bilisummaa Oromoo Walqixxummaa fi Kabajaa Amantiilee Hundumaa Ni tiksa Oromoo. Dhaabota bilisummaa Oromoo keessaa hangaafa ta’e, deeggersa ummata Oromoo kan qabu fi maqaa dhaaba kanaan ummatni keenya yeroo lafa irra daguugamuutti ABO jabeessuun ittigaafatama miseensotaa fi hoggna ABO qofaa ta’ee ilaalamu hin qabu. Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mootummaan Wayyaanee EPRDF haalli Oromiyaa fi waliigala biyya Ethiopia jedhamee waamamu keessatti rakkoo siyaasaa fi diinagdee akkasumas hawaasumaa isa qabee jiru keessaa akka bahuu hin dandeenye tolchee hubatee jira. Kanaafuu ergaan tarkaanfii ammaa kun qondaalota Dh. Discuss Oromo issues with Tokkummaa Oromo in Oromia social cultural economical , political bring. Isaan… May 26, 2017 Comments Off on Abdii Boruu:- Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Read More. Taaddasaa Birruu Oromoota baayyee biratti akka abbaa sabboonummaa Oromoo kan ammayyatti ilaallama. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020) Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Irra guddeessi ummata keenya yeroo ammaa takkaahuu biyya alaatti dhalatan yokan yoo xiqqaate warra isaanii keessaa tokko biyya alaatti dhalatan. Qeerroo Bilisummaa Oromoo - Home | Facebook. Yeroo Wayyaaneen magaala guddittii Oromiyaa gara Adaamaatti godaansiftee ergamtuu ishee OPDO Finfinneedhaa buqqiftetti gaaffii mirgaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee gaafannaan barattoota 350 ol kan tahan barnoota irraa wayta ariamanii kaasee mootummaan faashistii Wayyaanee mana hidhaa adda addaa keessatti dararama hiriyaa hin qabne. Daawud Ibsaa baroota 21 oliif hayyu durummaa irra ture keessa gaaga’amaa fi diigumsa dhaaba kana irraan geessisetti dabalee yeroo ammaas Adda Bilisummaa Oromoo keessatti seeraa fi naamusa dhaabaa ala olola oofuun shororkaa fi diigumsa dhalchee yeroo 4ffaaf dhaabicha foxxoqsuutti jira. September 19. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. adda bilisummaa oromoo!!! has 95,493 members. Arra ammoo walii galtee fi tokkoomuun jaarmayoota keenyaa ummata Oromoo kan gamchiisu yoo tahu, diinottii fi warreen farra QBO tahan akka gaddisiisu beekamaadha. Keessaayyuu, bara qabsoon Bilisummaa Oromoo sadarkaa jalqabaa keessa ture, yeroo dukkanaa sanatti humnaafi seexaa sabboontota muraasaan, tokkummaan Oromoo Oromummaa irratti ijaarame fiduuf yaaluu isaaniiti; bara sanatti waan akka utubaa sibiilaatti jabaa ta’e kana kan diinni kamuu buqqisuu hin dandeenye bu’uuressuu danda’uu isaaniiti. Dhiimma galii naannoo keenyaa foyyeessuu ilaalchisee yeroo darbee miseensi mana marii labsii haaraa labsuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa haalli hamaan ummanni keenya biyya isaa Oromiyaa keessatti mudachaa jiru himamee kan hin dhumne tahuus haala sukaneessa akka tahe beekamaa dha. Baatiin Elba seenaa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti bara baraan kabajama. Ummata Oromoo fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hundaan bakka jirtanitti maqaa ABOn baga bara haaraa 2009 geessan jedha. "Warri Adda Bilisummaa Oromoo hin barbaannee ,Adda Garbummaa Oromoo ijaarradhaa" Obbo Dhaqqabaa Waariyoo. Akkawaaq  Jaalataa. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. pdf - Gaafa: 07-12-2011 Date: ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Addi Bilisummaa Oromoo Walqixxummaa fi Kabajaa Amantiilee Hundumaa Ni tiksa Oromoo. Abiy Ahmed “Paarlaamaa” EPRDF dura dhaabbatee afaan isaatiin ragaa bahuu. Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Ummata gidiraa akkasii keessa. Nuti aadaa, hunda, qomoo hunda, amantii hunda saba hunda irraa dhufna. yaadanno Taaddee. Haala yeroo ammaa Impaayera Itophiyaa ilaalchisee; Labsiin Yeroo Hatattamaa Wayyaanee Aangoo irra tursuuf Wixxifata Mayii ti; Basaastuu fi Basaastummaa” Da’annoo Godhachuun Olola Qabsoo fi Qabsa’ota Bilisummaa Oromoo irratti oofama Jiru Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Kan sababa adda addaaf gargar deemanii turan hundaaf sagantaa waan akka madaqsaa fi wal amantee gabbisuu barbaachisa taha. Kanaaf barattoota Oromoo lafarraa Duguugun furmaata tokkoo illee fiduu hindanda’uu. Tokkummaa Oromoo Jabeessaa hat 32. Marii ummata waliin yeroo taasisanittillee ummati maddi aangoo dhugaa ummata keessaa akka madduufi tokkummaa Oromoo cimsuun akka barbaachisu hubachuu himu. Hubachisa Seenaa 1. Dabalees cunqursaan Oromoo irra jiru dinagdeen, hawaasummaan, dhukkubaan akkasumas qalbiin (psychological) yommuu ta’u kunis yeroo ammaa kana daangaa irra darbee akka jiru dubbatame. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Ummanni Oromoo biyya isaa keessatti mirga abbaa biyyummaa dhaabee, lafaa fi qabeenyi isaa akka malee saamamee, badii takkan maletti hidhamaa fi ajjeefamaa jira. Australian biyya koolu-galtootaa ti. Yeroo ammaa kanatti Oromoo fi Oromiyaa kan dhiphisaa jiru, qabsoo bilisummaa argachuuf godhamu osoo hin taane, akkamiin injifannoo akka Naannoottis ta’e akka biyyaatti arganne kana of harka tursinee ofiis ta’e biyya kanas fayyadamaa taasifna kan jedhuu dha. Yeroo ammaa qabsoon Oromoo gommaa dhaloota haaraatiin ofumaan of dura konkolaataa jira malee, qooda hogganummaa isin wayta ammaa kana tarree duraatti baatanii gumaachaa jirtaniini jechuun ulfaataa dha. Deggertoota Adda Bilisummaa Oromoo- ABO is on Facebook. Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas akka ta'e ifa ta'aa jira. Humna anniisaa Meegaa Waayitii 350 biyyoota ollaaf yeroo ammaa dhiyaataa jiru yeroo gabaabaa keessatti gara 700 guddisuuf karoorfamuu ibsaniiru. Fincilli eenyummaa Oromoo agarsiisee fi qabsoo ummata Oromoo boqonnaa haaraa seensise kun sadarkaa kanaan gahuuf marsaa fincilaa ammaa kana qofatti ilmaan Oromoo 800 ol tahan gatii lubbuu irratti baasuu irraa ti. Ibsa ABO የእንኳን ደስ ኣላችሁ መልዕክት ለሲዳማ ሕዝብ ! Murtii fi Kutannoolee Walgahii Gumii Sabaa 2ffaa ABO (Bitootessa 18, 2020) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa 2ffaa Bitootessa 16. Akka nama gatii qabaatee irraa haasawn wahitti ol hiixachuu dhiisaa – teessan dhumatte. Bara 2014 yeroo wayyen master plan finfinee kahuu mormii Guddan ummata Oromo irraa kan muddatee motumman Ethiopia mirgaa lammii biyyatii seera duratii qabuu irraa mulqun lubbuu baratota Oromo dhibbatama dabarsun …. Jeneraala Kamaal Galchuu hogganaa waraanaa Itoophiyaa kan duraanii yoo ta'u boodarra ABOtti makamuun qabsoo geggeessa jira. ABO yeroo hundaa galata qaba: sababaa qubee afaan Oromoo Dr. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. KELLO MEDIA SHARE 🔁 _____ EDITOR/GULAALAA: Waqgari Regassa. Nuti aadaa, hunda, qomoo hunda, amantii hunda saba hunda irraa dhufna. Baga Nagayaan Fuula OCASA Dhuftan!!. Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam barbaachisaa fi murteessaas akka ta’e ifa ta’aa jira. HAALA OROMIYAAN YEROO AMMA KEESSA JIRTU KFO NI YAADDEESSAA IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda Odeefano ijoo fi Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal haraso bahiqila wajjiin gone August 16, 2020. Uummanni Oromoos dhaaba kana ni jaalata, ni kabaja, yeroo ammaa kanatti. Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal Marroo Dirribaa Gorsa Addaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo hundaaf - Duration: 14:12 #OromoRevolution 🔭🔭Ibsa Adda Bilisumma Oromo irraa onkls8/2016.